Wat kan Cholly voor uw cliënt betekenen?

Cholly denkt vanuit mogelijkheden en kansen en de eigen inbreng van de cliënt. Ons startpunt is dus niét de beperking. Daarbij is het belangrijk dat uw cliënt de sturing en verantwoordelijkheid voor de eigen wensen en ambities kan, durft en wil dragen. Wij streven naar één plan, een vaste begeleider voor elke cliënt. Uw cliënt mag zelf kiezen welke begeleider van Cholly dat zal zijn. En als uw cliënt dat wil regelen we ook samen met hem of haar de andere vormen van zorgondersteuning die Cholly niet kan bieden. Wij zijn er van overtuigd dat ook uw cliënt zelf goed de eigen ideeën en wensen kan verwoorden.

Bij zelfstandigheid en zelfredzaamheid hoort ook een vorm van betaald werk en waarom niet? Cholly is van mening dat werk een zinvolle bijdrage aan zelfstandigheid en zelfvertrouwen en zelfrespect levert, dat geldt net zo voor haar cliënten. Daarom helpen en begeleiden wij jongvolwassene cliënten in het vinden van een leuke passende baan. Als daar het volgen van een opleiding of stage-ervaring bij hoort dan begeleiden we dat ook.

Wij begeleiden uw cliënt naar een grotere zelfstandigheid, dus ook in zelfstandig wonen. Ons doel is dat elke jongvolwassen cliënt van Cholly in de derde fase zich kan aanmelden voor huurwoningen bij woningbouwverenigingen. Het echte geheel zelfstandig wonen. In een veilige en overzichtelijke omgeving met begeleiding door Cholly leert uw cliënt hoe uiteindelijk zelfstandig een woning te onderhouden en te beheren. In de fase 1 en fase 2 van een begeleidingsplan huurt Cholly indien mogelijk-onder voorwaardes (protocol)- een woning en staat garant voor tijdige betaling van huur, elektriciteit, water en andere verplichte huurdersrekeningen. Uw cliënt betaalt een met ons afgesproken bijdrage in deze kosten.

Cliëntenportaal: Uw cliënt krijgt een individueel en beveiligd stuk opslag in het cliëntenportaal. Dat is afgeschermd voor begeleiders en voor u als vertegenwoordiger (ook als u een ouder van cliënt bent). Cliënten kunnen hier hun individueel dossier inzien, declaraties goedkeuren en persoonsgegevens opzoeken en rapportages over henzelf inkijken. U als vertegenwoordiger krijgt, mits schriftelijke toestemming van uw cliënt toegang tot onderdelen van dit ‘dossier’ via het zogenoemde vertegenwoordigersportaal . De onderdelen die voor u ter inzage zijn: urendeclaraties van Chollybegeleiders, zorgovereenkomst en mits toestemming van cliënt: rapportages over diens individuele vooruitgang. Wilt u meer weten over de financiering voor de begeleiding van uw cliënt?

Financiering: Cholly biedt begeleiding op basis van geïndiceerde zorg via de Wlz (Wet Langdurige Zorg) of naar aanleiding van een beschikking WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning via gemeente). Financiering geschiedt op basis van een persoonsgebonden budget (PGB) vo or WLz of WMO of op basis van en zorg in natura (ZIN) voor WMO. De hoogte van een PBG wordt bepaald door de vastgestelde zorgindicatie (zorgprofiel) of beschikking.

Zorgprofiel: Om in aanmerking te komen voor ondersteuning bij wonen/ woonbegeleiding door Cholly moet de jongvolwassene een PGB-Zorgprofiel hebben. Wat betekent dat: een PGB-Zorgprofiel? Uw cliënt heeft een toegekend pakket aan zorg ten behoeve van begeleiding individueel en of groep en of dagbesteding. Die begeleiding kan regulier zijn of specialistisch en wordt omschreven in XX-uren of XX-minuten per week gemiddeld. En die indicatie of beschikking geldt doorgaans voor een vaste periode. Dat budget is persoonsgebonden dat wil zeggen afgestemd op de specifieke behoeften en wensen. Uw cliënt koopt dan hulp in die hij of zij naar eigen wensen en regie op door hem / haar gewenste tijden en plekken kan ontvangen. 

Bewindvoerder: Daarnaast moet een bewindvoerder (door de rechter benoemd) de financiële belangen van de jongvolwassene verzorgen indien deze dat niet zelf kan doen. 

Een familielid in eerste of tweede lijn mag de taak van gewaarborgde hulp uitoefenen, echter zonder hiervoor een vergoeding te ontvangen. Zie over de voorwaarden om in aanmerking te komen (en te blijven) voor een PGB bv. de website van Per Saldo 

Weet uw cliënt niet zeker of hij of zij aan de voorwaarden voldoet of in aanmerking komt voor de benodigde indicatie? Cholly helpt graag om e.e.a. uit te zoeken. De materie is al ingewikkeld genoeg en wij hebben er een jarenlange ervaring mee. Neem rustig contact op met ons. Dat kan via de contact-knop op deze pagina. Wilt u meer weten over de tarieven voor de begeleiding van uw cliënt?

TARIEVEN

Cholly hanteert voor begeleiding vaststaande uurtarieven. Deze tarieven worden bepaald door de wettelijke regelgeving (indien Wlz) en gemeentelijke verordeningen ( indien WMO)

images/YOT-Geld.png
YOT-Geld.png
images/YOT-Scholing.png
YOT-Scholing.png
images/YOT-werk.png
YOT-werk.png
images/YOT-wonen.png
YOT-wonen.png
images/icon.png
icon.png
images/mattijs.jpg
mattijs.jpg
images/presentatie.png
presentatie.png
images/watermerk.png
watermerk.png
images/yot.png
yot.png