Wat kan Cholly voor uw kind/cliënt betekenen?

Cholly denkt vanuit mogelijkheden en kansen en de eigen inbreng van de cliënt. Ons startpunt is dus niét de beperking. Daarbij is het belangrijk dat uw zoon / dochter of uw cliënt de sturing en verantwoordelijkheid voor de eigen wensen en ambities kan, durft en wil dragen. Wij streven naar één plan, een vaste begeleider voor elke cliënt. Uw zoon of dochter (of cliënt) mag zelf kiezen welke begeleider van Cholly dat zal zijn. En als uw kind of cliënt dat wil regelen we ook samen met hem of haar de andere vormen van zorgondersteuning die Cholly niet kan bieden. Wij zijn er van overtuigd dat ook uw zoon of dochter zelf goed de eigen ideeën en wensen kan verwoorden. Bij zelfstandigheid en zelfredzaamheid hoort ook een vorm van betaald werk en waarom niet? Cholly is van mening dat werk een zinvolle bijdrage aan zelfstandigheid en zelfvertrouwen en zelfrespect levert, dat geldt net zo voor haar cliënten. Daarom begeleiden wij in een drie-fasen-plan jongvolwassene cliënten in het vinden van een leuke passende baan. Als daar het volgen van een opleiding of stage-ervaring bij hoort dan begeleiden we dat ook. Wij begeleiden uw zoon of dochter naar een grotere zelfstandigheid, dus ook in zelfstandig wonen. Ons doel is dat elke jongvolwassene in de derde fase zich kan aanmelden voor huurwoningen bij woningbouwverenigingen. Het echte geheel zelfstandig wonen. In een veilige en overzichtelijke omgeving met begeleiding door Cholly leer uw kind (of uw cliënt) hoe uiteindelijk zelfstandig een woning te onderhouden en te beheren. In de fase 1 en fase 2 van een drie-fasen-plan huurt Cholly woningen en staat garant voor tijdige betaling van huur, elektriciteit, water en andere verplichte huurdersrekeningen. Uw zoon of dochter betaalt een met ons afgesproken bijdrage in deze kosten. Uw zoon/dochter (of uw cliënt) krijgt een individueel en beveiligd stuk opslag in het cliëntenportaal. Dat is afgeschermd voor begeleiders en voor u als ouder of vertegenwoordiger. Cliënten kunnen hier hun individueel dossier inzien, declaraties goedkeuren en persoonsgegevens opzoeken en rapportages over henzelf inkijken. U als vertegenwoordiger of ouder krijgt, mits schriftelijke toestemming van de betreffende cliënt (= uw kind of cliënt) toegang tot onderdelen van dit ‘dossier’via het zogenoemde vertegenwoordigersportaal . Die onderdelen die voor u ter inzage zijn: urendeclaraties van Chollybegeleiders, zorgovereenkomst en mits toestemming van cliënt: rapportages over diens individuele vooruitgang. Wilt u meer weten over de financiering voor de begeleiding van uw kind?

Financiëring

Cholly biedt begeleiding op basis van geïndiceerde zorg via de Wlz (Wet Langdurige Zorg) of naar aanleiding van een beschikking WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning via gemeente). Financiering geschiedt op basis van een persoonsgebonden budget (PGB). De hoogte van een PBG wordt bepaald door de vastgestelde zorgindicatie of beschikking.

Wat betekent dat een PGB-Zorgprofiel? Uw kind/cliënt heeft een toegekend pakket aan zorg ten behoeve van begeleiding individueel en of groep en of dagbesteding. Die begeleiding kan regulier zijn of specialistisch en wordt omschreven in XX-uren of XX-minuten per week gemiddeld. En die indicatie of beschikking geldt doorgaans voor een vaste periode. Dat budget is persoonsgebonden dat wil zeggen afgestemd op de specifieke behoeften en wensen. Uw zoon of dochter koopt dan hulp in die hij of zij naar eigen wensen en regie op door hem / haar gewenste tijden en plekken kan ontvangen.Om in aanmerking te komen voor ondersteuning bij wonen/ woonbegeleiding door Cholly moet de jongere of jongvolwassene een PGB-Zorgprofiel hebben.Daarnaast moet een bewindvoerder (door de rechter benoemd) de financiële belangen van de jongere of jongvolwassene verzorgen indien deze dat niet zelf kan doen.Een familielid in eerste of tweede lijn mag de taak van gewaarborgde hulp uitoefenen, echter zonder hiervoor een vergoeding te ontvangen. Zie over de voorwaarden om in aanmerking te komen (en te blijven) voor een PGB bv. de website van Per Saldo 

Weet uw zoon of dochter niet zeker of hij of zij aan de voorwaarden voldoet of in aanmerking komt voor de benodigde indicatie? Cholly helpt graag om e.e.a. uit te zoeken. De materie is al ingewikkeld genoeg en wij hebben er een jarenlange ervaring mee. Neem rustig contact op met ons. Dat kan via de contact-knop op deze pagina.

 

Wilt u meer weten over de tarieven voor de begeleiding van uw kind?

Tarieven

Cholly hanteert voor begeleiding vaststaande uurtarieven. Deze tarieven worden bepaald door de wettelijke regelgeving (indien Wlz) en gemeentelijke verordeningen ( indien WMO). Tarieven PBG via WMO 2018:

 

Dagbesteding

NAAM DIENST DOOR CHOLLY TARIEF

WMO-ZORG PER MINUUT PER UUR
Begeleiding individueel regulier € 0,87 € 51,60
Begeleiding individueel specialistisch € 1,05 € 63,00
Begeleiding groep regulier € 0,29 € 17,40
Begeleiding groep specialistisch € 0.35 € 21,00
Dagbesteding € 35,20 (per dagdeel)
Persoonlijke Verzorging € 0,78 € 46,80

Tarieven PGB via Wlz 2018

NAAM DIENST DOOR CHOLLY TARIEF PER UUR PER DAGDEEL
begeleiding individueel €62,00  
Woonbegeleiding individueel Begeleiding op locatie( groep) € 14,25 € 57,00 per dagdeel

Voor de reiskosten wordt € 0,19 per km in rekening gebracht indien dit van toepassing is en vastgelegd in de zorgovereenkomst tussen cliënt en Cholly


Contact opnemen met Cholly?

Klik op “contact” deze button leidt naar het overzicht van onze contactgegevens.


Hoe wilt u contact opnemen met Cholly?

Telefonisch?

Bel dan naar:

06-53254927

via e-mail?

Mail dan naar:

info@cholly.eu

via deze site?

Klik dan op de bovenstaande icoon.

What’s app?

App dan naar:

06-53254927

via een brief?

Het postadres is:

Veldstraat 7, 6533 CA Nijmegen.

Hallo Cholly,

© Cholly (woon)begeleiding